SZKOLENIE

Diagnoza i programowanie terapii komunikacji dzieci

niewerbalnych i werbalnych z ASD

PROWADZĄCA:

mgr Magdalena Tarnawska – ukończyła studia na UMCS w Lublinie: pedagogikę specjalną i logopedię
oraz na Akademii Medycznej we Wrocławiu: neurologopedię kliniczną, dyplomowany terapeuta
osób z autyzmem. Od 15 lat zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży,
pracując jako logopeda w poradni, szkole i przedszkolu, współpracowała z Fundacją Alpha w Lublinie, gdzie zdobywała doświadczenie w prowadzeniu terapii dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Obecnie prowadzi gabinet neurologopedyczny „Mowa na Opak”,
oraz stronę na Fb pod tą samą nazwą, w ramach której realizuje również webinary i szkolenia online. Autorka pomocy do terapii „Koty, płoty, samoloty. Modelowanie zdań” , „Raz, dwa, trzy – wybierz Ty. Historyjki obrazkowe”.

Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach doskonalących z zakresu diagnozy logopedycznej i metod terapeutycznych, certyfikowany diagnosta ADOS – 2. Od kilku lat prowadzi szkolenia specjalistyczne, zajęcia dla studentów i nauczycieli na studiach podyplomowych, ma bogate doświadczenie w zakresie prelekcji konferencyjnych, autorka artykułów specjalistycznych.

Zainteresowania zawodowe: autyzm, terapia w nurcie responsywnym i rozwojowym. W pracy terapeutycznej z dziećmi kieruje się doborem metody terapii indywidualnie do konkretnego
dziecka i jego możliwości, opierając się na kompleksowej diagnozie.

 
 

DLA KOGO?

 • logopedów, neurologopedów, studentów logopedii, terapeutów (pedagogów, psychologów) zainteresowanych problematyką komunikacji

ZALETY SZKOLENIA

 • Szkolenie przygotowujące do diagnozy i terapii komunikacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na różnym poziomie funkcjonowania: niewerbalnych i werbalnych. Podczas szkolenia omówiony zostanie autorski kwestionariusz do diagnozy komunikacyjnej, a także przedstawione zostaną gotowe propozycje zabaw, aktywności i strategii terapeutycznych do wykorzystania na zajęciach z dziećmi. Zaprezentowane zostaną techniki terapeutyczne oraz przykładowe pomoce do pracy. Propozycje będą dotyczyły zajęć indywidulanych, jak i grupowych. Jedną z części szkolenia będzie również przedstawienie
  modelu pracy z rodzicami podczas terapii logopedycznej dzieci z ASD.
 

Koszt szkolenia: 500 zł/os**

✅ Termin: 19.05.2024r.

✅ Czas trwania:  9:00 – 16:00

✅ Szkolenie stacjonarne

✅ Miejsce: 
Centrum Rozwoju i Terapii „Trampolina” 
ul. Wieniawskiego 66/8 Kraków
 
tel. 787 633 310
 
✅ Ilość miejsc: ograniczona – po zapłacie zaliczki zostajecie Państwo wpisani na listę uczestników szkolenia
 
✅Cena obejmuje skrypty dla uczestników oraz poczęstunek w trakcie trwania szkolenia.
 
✅Uczestnicy otrzymują zaświadczenie
o ukończeniu kursu.
 

Program szkolenia:

 1. Diagnoza logopedyczna dziecka z ASD – autorski kwestionariusz diagnozy.
 2. Wprowadzenie do terapii logopedycznej dzieci z ASD.
 3. Techniki pracy terapeutycznej wyzwalające komunikację.
 4. Rola stylu interakcji w pracy terapeutycznej.
 5. Zabawa jako podstawa oddziaływań terapeutycznych – warsztat.
 6. Funkcje komunikacyjne – plan terapii logopedycznej.
 7. Aktywności rozwijające komunikację werbalną – warsztat.
 8. Model pracy z rodzicami dzieci z ASD podczas terapii logopedycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zostaną przekazane uczestnikom 2 tygodnie przed szkoleniem 

**Cena szkolenia: 500 zł (300 zł zaliczki należy wpłacić do 7 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego, pozostałą cześć kwoty należy wpłacić do 2 tygodni przed terminem szkolenia )***

*** W tytule przelewu prosimy o wpisanie: 
Nazwa szkolenia, Imię i Nazwisko uczestnika
PL 89 1050 1445 1000 0090 8162 1600

pl_PLPolish