Odwoływanie wizyt

Regulamin odwoływania wizyt w Podmiocie Leczniczym Centrum Rozwoju i Terapii TRAMPOLINA Sp. z o.o.

1. Umówienie wizyty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wizyt w Centrum Rozwoju i Terapii TRAMPOLINA.

2. Umówioną wizytę do Specjalistów Pacjent może odwołać w poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 787 633 310, kontakt mailowy kontakt@centrumtrampolina.pl, osobiście w placówce, oraz poprzez odpowiedź na SMS przypominający o wizycie. Przypomnienie o wizycie jest wysyłane dzień wcześniej w formie wiadomości tekstowej SMS na podany przez Państwa numer kontaktowy. W przypadku wizyt poniedziałkowych SMS przypominający zostanie wysłany w piątek poprzedzający termin wizyty.

3. Odwołanie terminu wizyty bez konsekwencji finansowych, możliwe jest do godziny 17:00 dnia poprzedzającego spotkanie*. W przypadku wizyt/zajęć odbywających się w soboty jest to możliwe do godziny 16:00 dnia poprzedzającego wizytę*. W przypadku poniedziałkowych terminów wizyt odwołanie możliwe jest najpóźniej do godziny 17:00 w poprzedzający piątek*.

4. Odwołanie wizyty po terminie wskazanym w powyższym punkcie lub niestawiennictwo na termin wizyty skutkować będzie naliczeniem opłaty w wysokości 100% ceny wizyty.

5. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu wizyty – koszt wizyty pozostaje bez zmian.

6. Podmiot ma prawo żądania przedpłaty na kolejne wizyty wobec Pacjenta, który 1-krotnie nie poinformował wcześniej o odwołaniu wizyty i nie stawił się na wizytę lub odwołał wizytę po wyżej wymienionych godzinach.

7. Pacjent który nie poinformował o nieobecności lub odwołał wizytę po wyżej wymienionych godzinach otrzyma wezwanie do zapłaty, które wysłane będzie drogą pocztową lub mailową na wskazany adres Pacjenta.

8. Podmiot może zrezygnować z pobrania opłaty w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Pacjent jest zobowiązany do poinformowania placówki o powodzie odwołania wizyty.

9. W przypadku wykupionych pakietów Pacjent ma prawo do 2-krotnego przełożenia terminu wizyty.

10. Centrum zastrzega sobie prawo do możliwości odmówienia świadczenia usług klientowi, którego częste odwoływanie wizyt utrudnia organizację grafiku pracy specjalistów.

*W przypadku gdy podany dzień jest dniem wolnym od pracy wizytę należy odwołać w poprzedzający dzień roboczy.

pl_PLPolish