SZKOLENIE

Masaż logopedyczny i terapia manualna kompleksu ustno-twarzowego w praktyce – holistyczny program wsparcia pacjenta z wyzwaniami

PROWADZĄCE:

mgr Ewa Wojewoda –fizjoterapeuta, terapeuta manualny, terapeuta SI, terapeuta koncepcji J.Brodno – Argentina, terapeuta terapii powięziowej FDM, praktykujący z dziećmi od okresu noworodkowego
oraz z osobami dorosłymi. 

 mgr Aleksandra Kaczyńska – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog, terapeuta ręki, terapeuta taktylny, terapeuta CNB J.Brondo Argentina-Cordoba, terapeuta RCM, ukończyła kurs NBAS, terapeuta karmienia, terapeuta NDT-Bobath oraz NDT-Bobath Baby

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do terapeutów chcących rozwijać się w zakresie pracy miofunkcjonalnej z kompleksem orofacjalnym. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowanie techniki pracy z całym ciałem oraz połączenie pracy ciała z kompleksem oralnym – wzajemne zależności.

Prowadzący to praktycy, którzy będą prezentować bogate doświadczenie kliniczne poparte osiągnięciami swoich pacjentów.

Szkolenie przeznaczone dla: logopedów, fizjoterapeutów, lekarzy, pedagogów, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności o nowe techniki pracy z kompleksem ustno-twarzowym.

CEL SZKOLENIA

 • zapoznanie Uczestników z technikami pracy w obszarze orofacjalnym,
 • nabycie umiejętności z zakresu anatomii palpacyjnej,
 • wykorzystanie wspomagających sposobów pracy z pacjentem.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Masaż logopedyczny, stymulacje ustno-twarzowe i terapia manualna – wprowadzenie.
 • Anatomia ustno-twarzowa w aspekcie pracy manualnej, masażu i stymulacji orofacjalnych.
 • Masaż manualny wpływający na poprawę motoryki ustno-twarzowej – od czego zacząć, procedura, wskazania i możliwości.
 • Zastosowanie podstawowych technik powięziowych FDM i terapii wisceralnej
 • Leczenie dysfunkcji w obrębie twarz i szyi
 • Zastosowanie metody powięziowej w praktyce – diagnoza i leczenie przeprowadzone na pacjencie
 • Wpływ terapii manualnej na dysfunkcje związane z napięciem mięśniowym i porażeniem nerwów w obrębie twarzy, szyi, odcinka szyjnego kręgosłupa
 • Elementy koncepcji neurorozwojowych w technikach pracy z ciałem w aspekcie logopedycznym
 • Techniki wspomagające karmienie
 • Techniki tkanek miękkich wpływające na pionizację języka
 • Techniki pracy manualnej w dysfagii
 • Techniki regulujące ślinienie
 • Wieloaspektowe wykorzystanie poznanych technik w usprawnianiu pacjentów z jednostkami:
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • zespół Downa,
  • autyzm,
  • udar mózgu,
  • zespoły genetyczne,
  • stwardnienie rozsiane,
  • neuropatie,
  • rozszczepy podniebienia, warg,
  • dyslalie,
  • dyzartria,
  • zaburzenia ssania,
  • wady zgryzu,
  • bruksizm i inne.
 • Wspomaganie masażu manualnego innowacyjnymi rozwiązaniami:
  • połączenie z elektrostymulacją,
  • połączenie z kinesiotapingiem.

Uczestnicy po szkoleniu zyskują możliwość dostępu do zamkniętej grupy FB, gdzie dalej będą mogli poszerzać wiedzę z zakresu masażu logopedycznego.

Koszt szkolenia: 899 zł/os**

✅ Termin: 8.09.2024r.

✅ Czas trwania:
sobota  8:00 – 16:00

✅ Szkolenie stacjonarne

 
✅ Miejsce: 
Centrum Rozwoju i Terapii „Trampolina” 
ul. Wieniawskiego 66/8 Kraków
 
tel. 787 633 310
 
✅ Ilość miejsc: ograniczona – po zapłacie zaliczki zostajecie Państwo wpisani na listę uczestników szkolenia
 
✅Cena obejmuje materiały szkoleniowe dla uczestników oraz poczęstunek w trakcie trwania szkolenia.
 
✅Uczestnicy otrzymują zaświadczenie
o ukończeniu kursu.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zostaną przekazane uczestnikom 2 tygodnie przed szkoleniem 

**Cena szkolenia: 899 zł (559 zł zaliczki należy wpłacić do 7 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego, pozostałą cześć kwoty należy wpłacić do 2 tygodni przed terminem szkolenia )***

*** W tytule przelewu prosimy o wpisanie: 
Nazwa szkolenia, Imię i Nazwisko uczestnika
PL 89 1050 1445 1000 0090 8162 1600

pl_PLPolish